Tiêu chí để lựa chọn đệm kê tay cho bàn phím

Xu hướng sử dụng máy tính ngày càng tăng cao và việc đánh máy, thao tác trên máy tính thời gian trong thời gian ngày càng dài hơn. Các vấn đề về bệnh lý cổ tay mắt, xương khớp ngày càng tăng do việc sử dụng máy tính gây ra. Các biện pháp bảo vệ Read more about Tiêu chí để lựa chọn đệm kê tay cho bàn phím[…]